AUTENTIFICARE CU CONT DE STUDENT

AUTENTIFICARE

Autentificarea se realizează cu adresa de email de student Microsoft O365 (MS Teams) ex: prenume.nume@stud.ubbcluj.ro.

AUTENTIFICARE FĂRĂ CONT DE STUDENT

AUTENTIFICARE

Studenții din promoții anterioare, care nu au un cont de MSO365 pot să creeze conturi alternative. (aceste conturi nu sunt valabile pentru susținerea examenului).