Studenții care nu se pot conecta în platformă cu adresa instituțională (@stud.ubbcluj.ro) sunt rugați să acceseze link-ul "CREARE CONT PROMOȚII ANTERIOARE"
Autentificarea se realizează cu adresa de email de student Microsoft O365 (MS Teams) ex: prenume.nume@stud.ubbcluj.ro.
Studenții din promoții anterioare, care nu au un cont de MSO365, pot să creeze conturi alternative pentru a putea să realizeze înscrierea la examenele de finalizare de studii (aceste conturi nu sunt valabile pentru susținerea examenului).